#jsemne/normalni !?

Jedním z hlavních témat muzikálu NE/NORMÁLNÍ je nemoc zvaná BIPOLÁRNÍ PORUCHA

Co je vlastně bipolární porucha?
Bipolární afektivní porucha, je onemocněním, které způsobuje výrazné výkyvy nálad, energie a ovlivňuje schopnost vykonávat běžné činnosti. Jejím hlavním příznakem jsou takzvané epizody, které se nepředvídatelně mění z extrémně aktivních období a nadměrně veselé nálady (tzv. manická fáze) na epizody hluboké beznaděje a smutku (tzv. depresivní fáze), která je často doprovázena sebevražednými sklony. 

Onemocnění častější, než se zdá.
Život lidí s bipolární poruchou, dříve nazývanou také maniodepresivní psychóza nebo manická deprese, je neustálá cesta nahoru a dolů.  Ti šťastnější vytrpí jen několik epizod a jsou i takoví, kteří zažijí jen jedinou.  Kde je hranice mezi zdravím a nemocí a co je normální a co je NE/NORMÁLNÍ?

Cílem muzikálu a jedním z důvodu jeho vzniku, jak uvedl Brian Yorkey pro magazín bphope, bylo upozornit na stigma spjaté s duševními nemocemi. Právě iracionální snaha nějakým způsobem „naplnit standard“ a být „normální“ může být ve skutečnosti mnohem destruktivnější než sama nemoc. 

TOLERANTNÍ OSVĚTOVÁ KAMPAŇ    #jsemne/normalni !?
Na to, že trpět bipolární afektivní poruchou či jiným duševním onemocněním neznamená být nenormální se bude spolek art4rent, z.s. ve spolupráci s českými organizacemi zabývajícími se duševním zdravím snažit upozornit v rámci osvětové kampaně, která poběží současně s uváděním muzikálu.
Kampaň si klade za cíl rozšířit povědomí o bipolární afektivní poruše a poukázat na důležitost komunikace na téma duševního zdraví a pomoc tak nabourat stigmata související s psychickými problémy. 

Následující dokument České televize a německé DW-TV ukazuje několik skutečných příběhů.

TOP